Grupa Nr.3

Jaunākā grupa 2

Grupa Nr.3 - sportistiem vecumā 8-9 gadi, kuri nodarbojas ar karatē 2-3 gadus. Grupa trenējas pēc speciālas programmas, kurā ietilpst gan sporta spēles, gan arī karatē elementi, sagatavošanās sacensībām un eksāmeniem uz jostām.

Treniņu pamatelementi - disciplīna, visparēja fiziskā sagatavošana, speciāla fiziskā sagatavošana, lokanība, koordinācija, sporta spēles, karatē elementi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu koncetrācijai, saskarsmei savā starpā.