Grupa Nr.4

Vidēja grupa 3

Vidējā grupā trenējas sportisti ar 3-4 gadu lielu treniņu pieredzi.

Treniņos uzmanība tie vērsta  vispārējai un speciālai fiziskai sagatavošanai, lokanībai, koordinācijai, veiklībai, karatē tehnikai. Sportisti gatavojas atestācijas eksāmeniem, piedalās dažāda līmeņa vietējās un starptautiskās sacensībās.

Treniņu procesā pastāvīgi tiek izmantoti spēļu elementi un sacensību vingrinājumi, kas ļauj katram bērnam parādīt savu individualitāti.