Eksāmens 20.07.2017

Sportistu skaits: 6
Nokārtoja: 3
Nenokārtoja: 3
Komisija:  I.Ponomarenko, J.Zagainovs, A.Puķītis, N.Orlovs, G.Orav

 Vārds, Uzvārds  Kju Josta
 Eduards Sujetovs 1 int  
 Marija Luīze Muižniece 1 int  
 Igors Lesnikovs 1 int